ako môžem prispieť?

Pošlite ľubovoľnú čiastku na transparentný účet

Číslo účtu: SK1556000000005319848030
BIC – SWIFT Kód banky: KOMASK2X

Názov banky:
Prima banka, a. s., Žilina, Slovakia

Názov účtu:
Alexandra Wágnerová

Ďakujeme